Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

W Hiszpanii będzie o 30 proc. mniej wiśni

26.06.2013 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: HISZPANIA

Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcze) hiszpańscy producenci wiśni ponoszą w tym sezonie duże straty. Oceniają oni, że ilość nadających się do handlu tych owoców z tegorocznych zbiorów będzie mniejsza aż o 30 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim.

W związku z ogólnie gorszą jakością, ceny decydowanie spadły, natomiast wiśnie  najlepszego sortu mocno podrożały.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość