Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

W Danii rosną wydatki na żywność

11.10.2013 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: DANIA

Jak podaje Dansk Handelsblad, w miesiącach letnich (czerwiec-lipiec) odnotowano w Danii 1,5 proc. wzrost wydatków na zakup artykułów żywnościowych. To ważna zmiana, gdyż od 2006 r., kiedy to konsumpcja produktów żywnościowych osiągnęła najwyższy poziom, sprzedaż tychże artykułów zmniejszyła się aż o 12 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość