Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

W Czechach spada produkcja samochodów

27.12.2013 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: CZECHY

Według prognoz czeskiego Stowarzyszenia Przemysłu Samochodowego, w 2013 r. nasi południowi sąsiedzi wyprodukują 1115 tys. samochodów osobowych, a więc o 60 tys. szt., czyli o ok. 5 proc. mniej niż w roku poprzednim. Do tej pory najwyższy poziom produkcji osiągnięty został w 2011 r. Było to 1,2 mln szt.

W 2012 r. wartość sprzedaży czeskiego przemysłu samochodowego wyniosła 840 mld CZK, czyli ok. 33,6 mld euro. Stanowiło to 23 proc. całej produkcji przemysłowej kraju. Zatrudnienie w tym sektorze ocenia się na 110 tys. pracowników pełnoetatowych. Odwrócenia tendencji spadkowej oczekuje się w 2014 r., a przyczynić się do tego powinna poprawa sytuacji na rynkach krajów europejskich – głównych odbiorców czeskich samochodów.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość