Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

W Belgii rośnie sprzedaż serów

19.08.2013 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: BELGIA

O 2,4 proc, wzrosła w 2012 r. sprzedaż serów na rynku belgijskim. Według GfK, w przeliczeniu na 1 mieszkańca tego kraju konsumpcja wyniosła 12 kg serów (poza wyrobami świeżymi). Statystyczny Belg na zakupów serów wydał w ub.r. 112 euro. Ponad połowę zakupów stanowiły sery twarde. Średnia cena serów w tym kraju w 2012 r. wyniosła 9,28 euro/kg.

Sieć wielkich sklepów detalicznych ma obecnie 46 proc. udział w ogólnej sprzedaży serów w tym kraju. Na drugim miejscu znajdują się dyskonty, na które przypada ponad 30 proc. rynku. Udział tych ostatnich placówek handlowych ostatnio rośnie szczególnie szybko.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość