Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

W 2017 r. rynek gier komputerowych przekroczy 100 mld USD

28.01.2014 | Autor: PBRZ | Branża: ELEKTRONICZNA | Kraj: ŚWIAT

Według najnowszego raportu Digi-Capital, w 2017 r. wartość globalnego rynku gier komputerowych powinna przekroczyć 100 mld USD. W największym stopniu przyczyni się do tego silny wzrost sprzedaży gier na urządzenia mobilne.

Skumulowany rocznych wskaźnik wzrostu (CAGR) tego rynku wyniesie w omawianym okresie 23,6 proc. Oznacza to, że w 2017 r. jego wartość sięgnie 60 mld USD, czyli będzie odpowiadać ok. 60 proc. całego rynku gier wideo na świecie.

Eksperci Digi-Capital prognozują, że ok. 80 proc, globalnego rynku gier na platformy mobilne przypadać będzie na kraje azjatyckie i europejskie. W tych częściach świata spodziewane jest także utrzymanie się najwyższego poziomu transakcji fuzji i akwizycji firm brany gier komputerowych.

Dotyczy to zwłaszcza Azji. Już w 2013 r. aż w 9 na 10 tego rodzaju transakcjach stroną kupująca była firma azjatycka, a ogólna wartość fuzji i akwizycji w tej branży w ub.r. osiągnęła rekordowy poziom 5,6 mld USD (wzrost aż o 29 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim).

Jakkolwiek lokomotywą napędzająca światowy rynek gier komputowych będzie segment gier na platformy mobilne, w raporcie Digi-Capital zwraca się uwagę na coraz lepsze perspektywy rysujące się przed rynkiem konsol stacjonarnych. Wiąże się to z upowszechnianiem gier ósmej generacji.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość