Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

USA i Chiny. Apetyt na surowce

03.12.2012 | Autor: PBRZ | Branża: PALIWOWO-SUROWCOWA | Kraj: ŚWIAT

Dwie największe gospodarki świata mają decydujący wpływ na rozwój sytuacji na międzynarodowych rynkach surowcowych. Ich łączny udział w światowym zużyciu wielu podstawowych materiałów przekracza 50 proc. Dotyczy to np. rudy żelaza, cementu, węgla, stali i ołowiu.

W przypadku zdecydowanej większości surowców światowym liderem pod względem ich zużycia liderem są Chiny. Udziały tego kraju i USA w globalnej konsumpcji wybranych surowców wynoszą odpowiednio (na pierwszym miejscu Chiny): ruda żelaza – 54,4 i 1,9 proc., cement – 53,6 i 2,1 proc., węgiel – 46,9 i 15,2 proc., stal – 45,8 i 5,8 proc., ołów – 42,1 i 13,7 proc., miedź – 39,5 i 9,1 proc., aluminium – 34,6 i 8,7 proc., nikiel – 31,9 i 10,1 proc., ryż – 30,2 i 0,9 proc., soja – 24,9 i 19,9 proc., pszenica – 16,6 i 4,9 proc.>

USA mają przewagę nad Chinami tylko jeśli chodzi o zużycia ropy naftowej. Przypada na nie bowiem 21,7 proc. światowej konsumpcji tego paliwa, podczas gdy na Chiny – 10,4 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość