Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Ułatwienia dla BIZ w indyjskim budownictwie

11.02.2015 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: INDIE

Władze Indii zamierzają w ciągu najbliższych kilku lat zbudować 100 inteligentnych miast, by, choć częściowo uporać się z narastającymi problemami demograficznymi i przeludnieniem obszarów wiejskich.

Planów tych nie da się zrealizować bez przyciągnięcia kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do krajowego sektora budowlanego. Stąd wprowadzone ostatnio zmiany w ustawodawstwie polegające na liberalizacji dostępu do indyjskiego budownictwa dla inwestorów zagranicznych.

 

Najważniejsze z nich to: obniżenie z 50 tys. m² do 20 tys. m² dolnego limitu powierzchni realizowanych przez BIZ projektów budowlanych, redukcja z 10 mln USD do 5 mln USD minimalnego poziomu BIZ w tym sektorze oraz umożliwienie inwestorom zagranicznym wycofanie się z projektu budowlanego po jego całkowitym zakończeniu lub po upływie 3 lat od sfinalizowania ostatniej inwestycji wiążącej się z całym projektem.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość