Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Ukraiński rynek maszyn rolniczych

05.02.2016 | Autor: PBRZ | Branża: MASZYNOWA | Kraj: UKRAINA

Ok. 90 proc. maszyn rolniczych na Ukrainie uznaje się za wyeksploatowane lub przestarzałe, a tylko 4-5 proc. gospodarstw wyposażonych jest w sprzęt nowoczesny. Aby zmodernizować wykorzystywane przez rolników maszyny należałoby co roku inwestować 4-5 mld USD, a więc 10-krotnie więcej niż ma to miejsce obecnie.

Produkcją maszyn rolniczych oraz części do nich zajmuje się na Ukrainie nieco ponad 100 przedsiębiorstw, z czego zaledwie 7 można uznać za konkurencyjne. Mają one jednak aż 60-proc. udział w całej krajowej produkcji tego rodzaju urządzeń. Do tej grupy zaliczają się przede wszystkim: Харківський тракторний завод (traktory), Херсонський машинобудівний завод (kombajny),Червона зірка (siewniki i kultywatory) oraz ВАТ "Брацлав (dojarki).

Krajowa produkcja jest zdecydowania zbyt mała, żeby zaspokoić miejscowy popyt na sprzęt rolniczy. Przykładowo, w 2014 r. wyniosła ona: 4,1 tys. traktorów 2 tys. bron talerzowych, 3 tys. siewników i zaledwie 30 kombajnów.

Z tego powodu tradycyjnie duży udział ma import w krajowej sprzedaży tego rodzaju sprzętu. Jednak działania wojenne i kryzys gospodarczy na Ukrainie w ostatnich latach oraz silna deprecjacja hrywny spowodowały, że udział ten maleje.

Nie zmienia to wszakże faktu, że maszyny importowane mają – pod względem wartości - 50 proc. udział w całkowitej sprzedaży na krajowym rynku, a pod względem wolumenu – 25 proc. W przypadku kombajnów udział ten wynosi 80-90 proc.

Największym popytem cieszą się traktory i kombajny. Głównym ich dostawcami są: Niemcy, USA i Holandia, a także Białoruś i Chiny.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość