Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Ukraina wyjaśnia nadmierny import samochodów

06.07.2011 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: UKRAINA

Jak informuje Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, Międzyresortowa Komisja Ukrainy ds. Handlu Zagranicznego wydała komunikat o rozpoczęciu postepowania wyjaśniającego w sprawie nadmiernego importu samochodów osobowych na Ukrainę, niezależnie od kraju pochodzenia. W przypadku potwierdzenia szkody dla krajowych producentów, procedura może zakończyć się ustanowieniem środków ochronnych (np. kontyngentów albo ceł specjalnych) na import tychże produktów.

W 2010 r. import samochodów osobowych na Ukrainę zwiększył się o 70 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość