Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Ukraina - pierwszy w Europie i piąty na świecie producent miodu

28.08.2014 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: UKRAINA

Produkcja miodu w Ukrainie w 2013 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 5,1 proc. i osiągnęła poziom 73713 ton. Dało to temu krajowi pierwszą pozycję w Europie i piąte na świecie, ustępując miejsca tylko Chinom, Indiom, Argentynie i USA.

W pierwszej połowie br. ukraiński eksport miodu sięgnął 10,9 tys. ton, co oznaczało wzrost aż o 37 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ub.r. Największymi odbiorcami były: Niemcy – prawie 4,8 tys. ton, Polska – 1,7 tys. ton, USA – 1,4 tys. ton i Hiszpania – 0,5 tys. ton.

Według stanu na początek 2014 r., liczba rodzin pszczelich w Ukrainie wyniosła 2985,8 tys. i była o 1,7 proc. większa niż w roku poprzednim.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość