Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Trwa regres na światowym rynku komputerów

23.10.2013 | Autor: PBRZ | Branża: ELEKTRONICZNA | Kraj: ŚWIAT

Trzeci kwartał 2013 r. był już szóstym kolejnym okresem 3-miesięcznym, w którym światowa branża komputerowa odnotowała spadek sprzedaży. Według firmy badawczej IDC, sprzedaż komputerów zmniejszyła się w tym czasie o 7,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem ub.r., do 87,8 mln szt. Wyniki podane przez inną firmę analityczną, Gartner, były jeszcze bardziej pesymistycne: spadek wyniósł aż 8,6 proc.

Najbardziej, aż o 13,7 proc., skurczył się ten rynek w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Natomiast zwyżkę odnotowano w USA (o 3,5 proc.) oraz w Azji, Oceanii I regionie Pacyfiku ( o 11,2 proc.).

Lider światowego rynku komputerów, chiński Lenovo, zwiększył udział w globalnej sprzedaży o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Teraz wynosi on 17,6 proc. W nieco mniejszej skali poprawił swą pozycję amerykański HP. W trzecim kwartale br. przypadła na niego 17,1 proc. rynku, o 0,8 pkt. proc. więcej niż w poprzednim okresie 3-miesięcznym.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość