Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Trwa ekspansja chińskiego przemysłu włókienniczego

02.11.2011 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: CHINY

W pierwszych 3 kwartałach 2011 r. produkcja wyrobów tekstylnych w Chinach wzrosła aż o 29 proc. w porównaniu z tym samym okresem ub.r. i wyniosła prawie 4 bln CNY, czyli ponad 600 mld USD. Osiągnięciu takiej dynamiki nie przeszkodziły ani silne wahania cen surowców dla tego przemysłu na rynku międzynarodowym, ani wzrost kursu chińskiej waluty, ani zaostrzenie polityki kredytowe.

W jeszcze większym stopniu niż wartość produkcji w omawianym okresie zwiększył się zysk chińskich przedsiębiorstw branży tekstylnej. Wzrósł on bowiem o 36,4 proc., do poziomu 167 mld CNY. Na tę kwotę złożyły się m.in. zyski przedsiębiorstw przemysłu bawełnianego (50 mld CNY), odzieżowego (41 mld CNY) oraz włókien chemicznych (ponad 20 mld CNY).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość