Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Szybki wzrost ukraińskiego eksportu mięsa

17.12.2013 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: UKRAINA

Według wstępnych ocen, eksport ukraińskiego mięsa wzrośnie w br. o prawie 60 proc. Najbardziej, o ponad 80 proc., zwiększy się wywóz mięsa drobiowego, przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej.

W pierwszych 10 miesiącach 2013 r. ukraiński eksport świeżego i mrożonego mięsa wołowego wzrósł o 40 proc. Warto wspomnieć, że w br. Ukraina obniżyła z 25 do 5 proc. stawkę celną na eksport żywego bydła.

Największymi zagranicznymi odbiorcami ukraińskiego mięsa drobiowego – oprócz państw UE – są: kraje WNP, Irak, Turcja, Gruzja, Jordania i Libia. Eksport wołowiny kieruje się przede wszystkim do: Rosji, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Turkmenistanu i Mołdowy, a wieprzowiny – głównie do Rosji.

Odwrotna tendencja występuje w ukraińskim imporcie. Przywóz mięsa i jego przetworów z zagranicy jest w br. mniejszy o prawie 24 proc. niż rok temu.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość