Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Szybki wzrost sprzedaży samochodów w krajach rozwijających się

01.08.2011 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: ŚWIAT

Według najnowszej prognozy Scotiabank Group, w 2013 r. sprzedaż samochodów osobowych i lekkich dostawczych w krajach rozwijających się będzie większa niż w państwach rozwiniętych (Europa Zach., USA, Japonia i Kanada). W obydwu grupach krajów wyniesie wtedy po ok. 34 mln szt. Warto wspomnieć, że w 2000 r. w krajach Europy Zach, USA, Japonii i Kanadzie sprzedano 38 mln tego rodzaju samochodów, a w tej drugiej grupie państw – zaledwie 8 mln szt.

W pierwszej połowie 2011 r. sprzedaż samochodów osobowych i lekkich dostawczych w świecie wzrosła o 5 proc. w zestawieniu z tym samym okresem zeszłego roku. Stało się tak mimo wysokiego poziomu cen ropy naftowej, problemów z długiem publicznym w krajach Europy Zach. i Stanach Zjednoczonych, oraz kryzysu w japońskim przemyśle motoryzacyjnym będącego skutkiem marcowego trzęsienia ziemi i tsunami.

Głównym źródłem wzrostu sprzedaży samochodów osobowych i lekkich dostawczych będzie zwiększony popyt w krajach rozwijających się. W Chinach wolumen sprzedaży ma podnieść się w całym 2011 r. do poziomu 10,4 mln szt. wobec 9,4 mln szt. w ub.r., czyli o prawie 10 proc. W jeszcze szybszym tempie (o blisko 30 proc.), z 1,9 mln do 2,5 mln szt. ma wzrosnąć w br. sprzedaż samochodów w Rosji. O ponad 12 proc. (z 1,9 do 2,1 mln szt.) powinna zwiększyć się w 2011 r. sprzedaż samochodów w Indiach, a o ponad 8 proc. (z 2,7 do 2,9 mln sz.) w Brazylii.

W połowie bieżącej dekady Brazylia prawdopodobnie zostanie trzecim największym na świecie rynku samochodów osobowych i lekkich dostawczych, wyprzedzając pod tym względem m.in. Niemcy. Wpłynie na to spodziewane ponad 4-proc. roczne tempo wzrostu dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w tym kraju oraz rosnąca liczba ludności w wieku poniżej 35 lat. W USA w 2011 r. ma być sprzedanych 12,7 mln samochodów (o 10 proc. więcej niż w ub.r.), w Niemczech – 3,06 mln szt. (wzrost o niecałe 5 proc.), w całej Europie Zach. – 13,3 mln szt. (wzrost w ciągu roku o 2,5 proc.), a w Europie Środkowo-Wsch. – 3,8 mln szt. (wzrost o prawie 22 proc.).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość