Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Szybki wzrost produkcji i eksportu zastawy porcelanowej w Chinach

16.09.2014 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: CHINY

Chiny mają ponad 70 proc. udział w światowej produkcji zastawy porcelanowej. Tamtejszym prawdziwym centrum wytwórczości tych wyrobów jest prowincja Guangdong, na którą przypada 25 proc. krajowej produkcji.

Liderem w produkcji porcelany jest południowej prowincji, udział przedsiębiorstw, które osiąga 25% całkowitej produkcji chińskiej porcelany. Według Chińskiego Stowarzyszenia Ceramiki, w tym kraju w 2013 r. produkcją porcelany zajmowało się ok. 1750 fabryk.

Wartość produkcji rośnie ostatnio średnio o 18 proc. rocznie. W 2013 r. wyniosła ona 32,8 mld USD, a w br. – powinna dojść do 38,5 mld USD.

Chiny eksportują zastawę porcelanową do 180 krajów, a największymi odbiorcami tych wyrobów są: USA (z udziałem 51,1 proc. w 2013 r.), ZEA (4,8 proc.), Niemcy (4,7 proc.), Wielka Brytania (4,2 proc.) i Włochy (3,8 proc.). Każdego roku eksport powiększa się o 90-100 mln USD.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość