Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Szybki wzrost chińskich inwestycji za granicą

17.02.2015 | Autor: PBRZ | Branża: FINANSOWA | Kraj: CHINY

W 2014 r. wartość chińskich bezpośrednich inwestycji za granicą wzrosła o 14,1 proc., po rac pierwszy w historii przekraczając poziom 100 mld USD. Zachęcane przez rząd do podejmowania działań za granicą chińskie firmy inwestują głównie w takie sektory jak: energetyka, górnictwo, rolnictwo, usługi i turystyka. Zmierzają w ten sposób do zapewnienia sobie dostępu do surowców oraz zewnętrznych rynków zbytu.

Z kolei zagraniczne inwestycje w Chinach rosną zdecydowania wolniej: w 2014 r. zwiększyły się one tylko 1,7 proc., do niecałych 120 mld USD. Rok wcześniej tempo zwyżki było silniejsze: 5,3 proc. Spowolnienie to wynikało z ogólnego osłabienia tempa wzrostu gospodarczego w tym kraju, zwyżki kosztów produkcji (zwłaszcza w zestawieniu z innymi krajami Azji Płd.-Wsch.), a także działaniami „antymonopolowymi” podejmowanymi wobec zagranicznych inwestorów.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość