Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Szwedzi wprowadzają nowe dotacje do samochodów ekologicznych

04.10.2011 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: SZWECJA

W ramach realizacji narodowego celu, aby szwedzki transport drogowy uniezależnić od paliw kopalnianych, rząd tego kraju przeznaczył 40 tys. SEK do 2030 r. na dofinansowanie samochodów ekologicznych. O dotację mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, firmy taksówkarskie, firmy zajmujące się wynajmem samochodów oraz przedsiębiorstwa sektora publicznego. Dotowane samochody muszą być zgodne z normami unijnymi i nie mogą emitować więcej CO2 niż 50 g na kilometr. Dokładniejsze dane dotyczące kwalifikowalności samochodów do tego programu zostaną opublikowane jesienią 2011 roku.

Aby stymulować popyt na samochody przyjazne środowisku rząd szwedzki wprowadził system opodatkowania samochodów osobowych w zależności od emisji CO2. Zaczęto także wymuszać sprzedaż przynajmniej jednego rodzaju alternatywnego paliwa na stacjach benzynowych; władze mogą kupować tylko pojazdy przyjazne środowisku, a lokalnie takie samochody są zwolnione z opłat za parkowanie.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość