Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Szwedzi kupują więcej mebli

14.10.2013 | Autor: PBRZ | Branża: MEBLARSKA | Kraj: SZWECJA

Coraz wyraźniej rosną wydatki Szwedów na zakup dóbr konsumpcyjnych. W największym stopniu dotyczy to mebli. Jak poinformował ostatnio tamtejszy instytut handlu detalicznego, w sierpniu br. wartość detalicznej sprzedaży mebli w Szwecji zwiększyła się w zestawieniu z tym samym okresem ub.r. o 5,3 proc., a w ciągu pierwszych 8 miesięcy br. – o 1,5 proc. W sierpniu całkowite obroty szwedzkiego handlu detalicznego produktami konsumpcyjnymi wzrosły o 2,3 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość