Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Sześć lat spadku sprzedaży samochodów na Węgrzech

18.04.2011 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: WĘGRY

Sprzedaż nowych samochodów osobowych na Węgrzech zmniejszyła się w 2009 r. aż o 38 proc., w zestawieniu z rokiem poprzednim i wyniosła 43,5 tys. szt. Był to już szósty kolejny rok spadku sprzedaży samochodów w tym kraju. W sumie, w latach 20014-2010 doszło na Węgrzech do prawie 79 proc, zmniejszenia sprzedaży. Spowodowane to było głównie trudnościami ze spłatą kredytów (w znacznej części denominowanych w walutach obcych, przede wszystkim we frankach szwajcarskich) przez znaczną część węgierskich konsumentów i wiążącym się z tym spadkiem dochodów dyspozycyjnych ludności.

Po tak długim okresie spadku oczekuje się 15,5 proc., średniorocznego tempa wzrostu sprzedaży samochodów osobowych w latach 2011-2015 r. W końcu prognozowanego okresu rynek ten powiększy się do prawie 90 tys. szt. W br. wzrost sprzedaży ma wynieść ok. 20 proc., do poziomu 52 tys. szt.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość