Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Światowy rynek tworzyw sztucznych

02.09.2014 | Autor: PBRZ | Branża: TWORZYW SZTUCZNYCH I WYROBÓW GUMOWYCH | Kraj: ŚWIAT

W 2013 r. wolumen światowej produkcji tworzyw sztucznych wyniósł 299 mln ton, co oznaczało wzrost o 3,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Największym producentem tych wyrobów w skali globalnej były Chiny, na które przypadło 24,8 proc. światowej wytwórczości. Na drugim miejscu znalazła się Europa, z udziałem 20 proc.

Popyt na tworzywa sztuczne na Starym Kontynencie w ub.r. zwiększył się o 0,1 proc. i wyniósł 46 mln ton.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość