Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Światowy rynek superjachtów

16.02.2015 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: ŚWIAT

W 2014 r. w skali świata sprzedano 412 superjachtów o łącznej wartości prawie 3,3 mld euro. W stosunku do roku poprzedniego liczba jednostek, które znalazły nabywców, wzrosła o 16,6 proc. (z 355 szt.), a wartość obrotów powiększyła się o blisko 23 proc.(z 2,7 mld euro).

Najdroższy sprzedany w 2013 r. superjacht osiągnął cenę przewyższającą 150 mln euro, a największa jednostka miała długość 115 m.

Zdecydowaną większość stanowiły jednostki mniejsze: supejachtów o długości 24-30 m sprzedano prawie 170 szt., a jednostek o długości 30-40 m - 145. Na te dwie kategorie przypadło więc 76,5 proc. całego rynku.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość