Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Światowy rynek przypraw

06.05.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ŚWIAT

W 2019 r. wartość globalnego rynku przypraw powinna przekroczyć granicę 10 mld USD. Oznaczałoby to, że w tym czasie średnie roczne tempo wzrostu międzynarodowych obrotów tymi artykułami wyniesie ok. 5 proc.

Największym rynkiem zbytu na przyprawy są Stany Zjednoczone i to właśnie ten kraj, ale także inne państwa wysoko rozwinięte gospodarczo będą w dalszym ciągu w głównym stopniu wpływać na dynamikę obrotów. Jednakże coraz bardziej istotną rolę w tym względzie mają zacząć odgrywać kraje rozwijające się, co będzie bezpośrednim skutkiem rosnącej popularności przetworzonych produktów żywnościowych w tej grupie państw.

Do głównych producentów przypraw w skali świata zaliczają się: McCormick (USA), Olam International Limited (Singapur), Ariake Japan Company Limited (Japonia), Associated British Foods plc (Wielka Brytania), Sensient Technologies Corporation (USA) i Kerry Group plc (Irlandia).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość