Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Światowy rynek odzieży sięga 1,3 bln USD

18.11.2015 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: ŚWIAT

Łączna wartość globalnego rynku odzieży w 2014 r. wyniosła prawie 1,3 bln USD, przy czym na odzież damską przypadło nieco ponad 50 proc. tej kwoty, na męską – 34 proc., a na dziecięcą -pozostałe 16 proc. Jest to więc ogromny rynek, na dodatek odznaczający się wielkim potencjałem wzrostu, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Wynika to przede wszystkim z szybko rosnących się w wielu z tych krajów dochodów dyspozycyjnych ludności, rozrostu klasy średniej, czy procesów urbanizacyjnych.

Istotną rolę odgrywa również polityka handlowa czołowych firm odzieżowych, wprowadzających na rynek markowe produkty o stosunkowo niskich cenach, dostępne dla coraz większej liczby klientów. Na to wszystko nakładają się jeszcze zachęty do podejmowania inwestycji w przemyśle odzieżowym w takich np. krajach jak Chiny, Indie, Brazylia, Chile czy Meksyk. Nic więc dziwnego, że właśnie w tych krajach tempo wzrostu rynku jest najwyższe, np. w państwach regionu Azji i Pacyfiku sięga ono 9,5 proc. rocznie.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość