Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Światowy rynek leków

05.10.2016 | Autor: PBRZ | Branża: FARMACEUTYCZNA | Kraj: ŚWIAT

Wartość światowego rynku leków w ub.r. wyniosła 913 mld USD i była o 10 proc. większa niż rok wcześniej. Warto wspomnieć, że 25 lat temu sięgała ona zaledwie 200 mld USD.

Prawie 50 proc. sprzedaży leków w skali globalnej przypada na Stany Zjednoczone. Wyprzedzają one zdecydowanie kolejne państwa: łączny udział 5 największych rynków europejskich (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania) wyniósł w ub.r. 16 proc., Japonii – 8 proc., a krajów rozwijających się (w tym głównie Chin i Brazylii) – 10 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość