Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Światowy rynek klejów i uszczelniaczy

05.06.2012 | Autor: PBRZ | Branża: CHEMII BUDOWLANEJ | Kraj: ŚWIAT

W 2016 r. wartość światowego rynku klejów i uszczelniaczy powinna osiągnąć poziom 28,7 mld USD wobec 21,5 mld USD w 2010 r. Oznaczałoby to, że w tym okresie skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) tego rynku wyniesie ok. 5 proc.

Zdecydowanie większe rozmiary ma rynek klejów (15,8 mld USD w 2010 r. i prognozowane 21,1 mld USD w 2016 r.). Globalne obroty uszczelniaczami w 2010 r. wyniosły 5,7 mld USD, a w 2016 r. powinny dojść do 7,6 mld USD.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość