Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Światowy rynek gumowych rękawic ochronnych

19.01.2016 | Autor: PBRZ | Branża: TWORZYW SZTUCZNYCH I WYROBÓW GUMOWYCH | Kraj: ŚWIAT

W 2014 r. zapotrzebowanie światowego rynku na gumowe rękawice ochronne wyniosło ok. 180 mld par. Tak wynika z oceny przedstawionej w raporcie rocznym przez jednego z czołowych producentów tych wyrobów, firmę Semperit AG Holding.

Geograficzne rozmieszczenie tego popytu jest bardzo nierównomierne: aż 90 proc. przypada na 3 kontynenty: Amerykę Płn., Europę i Azję, natomiast razem na wszystkie pozostałe części świta – tylko 10 proc.

W USA zużycie gumowych rękawic ochronnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca szacuje się na 150-160 par rocznie, czyli ponad 10-krotnie więcej niż przeciętnie w państwach azjatyckich i 2-krotne więcej niż w Europie.

W przewidywaniach na następnych kilka lat mówi się o 5-7 proc. średnim rocznym tempie wzrostu popytu na omawiane wyroby w skali globalnej.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość