Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Światowy rynek geotkanin

17.11.2016 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: ŚWIAT

Geotkaniny należą – obok geosiatek, geomembran, georur, geokompozytów, geopian i geowłóknin – do szybko zdobywającej coraz większe zastosowanie w gospodarce grupy towarowej zwanej geosyntetykami. Pierwsze zastosowania geowłókniny znalazły w połowie poprzedniego wieku w produkcji tkanin technicznych. Obecnie używane są przede wszystkim w budownictwie drogowym, stabilizacji podłoży konstrukcyjnych, wzmacnianiu podłoży i nasypów, budowie zbrojonych konstrukcji oporowych i komunikacyjnych, konstrukcji nasypów i skarp, zabezpieczaniu wałów przeciwpowodziowych itp.

Wartość globalnego rynku tych wyrobów szacuje się w br. na 5,5 mld USD. Największy udział w nim mają Stany Zjednoczone i Chiny. Na kolejnych miejscach znajdują się: Indie, Japonia. Te dwa ostatnie kraje oraz Rosja należą do najszybciej rosnących rynków zbytu na geotkaniny.

Główni gracze na tym rynku to: Agru America Inc., Minerals Technologies Inc., Belton Industries Inc., Carthage Mills, Contech Engineered Solutions LLC, E. I. Du Pont De Nemours Company, Fibertex Nonwoven A/S, Avintiv Incv., Gundle/SLT Environmental Inc. (GSE) iI  HOV Environment Solutions Private Limited.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość