Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Światowy rynek ciągników drogowych

24.02.2016 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: ŚWIAT

Wartość rynku ciągników drogowych w 2014 r. wyniosła w skali świata 32,8 mld USD, a w ciągu poprzedzających 5 lat skumulowanych roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) sięgnął 2,2 proc. W wyrażeniu ilościowym wielkość sprzedaż tych produktów w tym okresie wahała się od 633 tys. szt. w 2007 do 616 tys. szt. w 2014 r.

Największym rynkiem zbytu na ciągniki drogowe są Stanach Zjednoczone, mające prawie 30-proc. udział w całości sprzedaży tych wyrobów na świecie. Kolejne miejsca zajmują: Kanada – 10,4 proc., Niemcy – 6,3 proc., Polska – 5,1 proc. i Francja – 4,9 proc. w 2014 r.

Światowym liderem w dostawach ciągników drogowych jest natomiast Meksyk, który w 2014 r. wyeksportował 80,5 tys. szt. tych środków transportu za 7,3 mld USD. Prawie 92 proc. tego eksportu przypadło na Stany Zjednoczone. W okresie 2007-14 meksykański eksport ciągników drogowych zwiększał się średniorocznie o prawie 30 proc. W efekcie udział tego kraju w globalnym eksporcie ciągników drogowych wzrósł z 4 proc. w 2007 r. do 22 proc. w 2014 r.

Na kolejnych miejscach w światowym rankingu eksporterów ciągników drogowych znajdują się Niemcy i Holandia. Łącznie na te 3 kraje przypada 55 proc. globalnego eksportu.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość