Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Światowy rynek biopaliw

13.09.2012 | Autor: PBRZ | Branża: PALIWOWO-SUROWCOWA | Kraj: ŚWIAT

W ciągu najbliższych 5 lat należy oczekiwać szybkiego wzrostu światowego rynku biopaliw. Skumulowany roczny wskaźnik jego wzrostu do 2016 r. wyniesie 16 proc. W efekcie, w końcu prognozowanego okresu wartość tego rynku sięgnie 140 mld USD. Wysoka dynamika ma utrzymać się również w następnym 4–leciu: w 2021 r. globalna sprzedaż biopaliw powinna dojść do 185 mld USD.

Główną przyczyną wzrostu tego rynku będzie spodziewana zwyżka światowych cen ropy naftowej, nowe wymogi ekologiczne dotyczące użytkowania paliw oraz rozwój zaawansowanych technologii. Tendencji tej nie powinny znacząco przeciwdziałać kontrowersje wiążące się konkurencyjnym zastosowaniem artykułów rolnych do produkcji biopaliw.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość