Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Światowy lider w imporcie pszenicy zaostrza przepisy fitosanitarne

04.02.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ŚWIAT

Niemałą panikę wśród uczestników międzynarodowego handlu pszenicą wywołała zapowiedź władz egipskich wprowadzenia wymogu braku jakiegokolwiek śladu sporyszu w importowanej do tego kraju pszenicy. Zdaniem dostawców tego zboża, zapewnienie takiej czystości towaru jest praktycznie niemożliwe, a już na pewno podjęcie przez nich takiego zobowiązania wiąże się z ogromnym ryzykiem. Do tej pory dopuszczalna zwartość tego grzyba w próbkach wynosiła 0,05 proc.

Egipt, który jest największym na świecie importerem pszenicy, argumentuje, że poprzez modyfikację przepisów fitosanitarnych chce w ten sposób uchronić krajowe kultury przed zarażeniem sporyszem.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość