Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Światowy handel odzieżą damską

29.10.2015 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: ŚWIAT

Ponad 140 mld USD wyniosła w ub.r. wartość zarówno eksportu jak i importu odzieży damskiej w skali świata. W stosunku do roku poprzedniego nie oznaczało to większej zmiany, jednak w zestawieniu z jeszcze wcześniejszymi dwoma latami wzrost był zauważalny (o kilkanaście miliardów dolarów).

Największym światowym eksporterem tych produktów są Chiny. W 2014 r. przypadła na nie prawie połowa globalnego wywozu (68,2 mld USD). Po stronie eksportu struktura geograficzna była zdecydowanie bardziej rozproszona. Liderem pod tym względem były Stany Zjednoczone – 25,8 mld USD, co stanowiło 18,3 proc. globalnego przywozu odzieży damskiej. Na kolejnych pozycjach znalazły się: Niemcy, z udziałem 8,6 proc., Wielka Brytania – 7,0 proc., Japonia – 6,9 proc. i Francja – 5,0 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość