Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Światowe rezerwy dewiz i złota

17.01.2012 | Autor: PBRZ | Branża: FINANSOWA | Kraj: ŚWIAT

Azja zdecydowanie dominuje pod względem posiadanych rezerw walutowych i złota. W 20 największych światowych posiadaczy tychże rezerw połowę stanowią kraje azjatyckie.

Liderem są Chiny, mające rezerwy walut obcych i złota na poziomie 2876 mld USD. Na drugim miejscu jest Japonia – 1063 mld USD, a na trzecim Rosja – niecałe 480 mld USD.

Czołową dziesiątkę uzupełniają: Arabia Saudyjska – 445 mld USD, Tajwan – 387 mld USD, Korea Płd. – 292 mld USD, Brazylia – 288 mld USD, Indie – 287 mld USD, Szwajcaria – 270 mld USD i Hongkong – 270 mld USD. W drugiej dziesiątce są jeszcze takie kraje azjatyckie jak: Singapur, Tajlandia i Malezja. Największa gospodarcza potęga świata – Stany Zjednoczone zajmują dopiero 17 miejsce (132 mld USD), a Niemcy – dwunaste – 216 mld USD.

Kraje najwyżej rozwinięte i mające waluty zaliczane do światowych walut rezerwowych, maja najwyższe udział złota w całości swoich rezerw. W USA udział ten sięga 75 proc., we Włoszech i Niemczech – 72 proc., a we Francji – 66 proc. W Chinach ten odsetek jest niewielki i wynosi zaledwie 1,7 proc., w Japonii – 3 proc., a w Rosji – 6,7 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość