Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Światowa produkcja PVC podwoi się do 2020 r.

28.12.2010 | Autor: PBRZ | Branża: CHEMII BUDOWLANEJ | Kraj: ŚWIAT

Ponad połowa światowej produkcji polichlorku winylu (PVC) znajduje zastosowanie w budownictwie jako różnego rodzaju materiały i wyroby gotowe. Popyt na te produkty zmalał w trakcie ostatniej recesji, ale w najbliższej przyszłości powinien znów zacząć zdecydowanie rosnąć w miarę wychodzenia światowego sektora budowlanego z kryzysu gospodarczego. W związku z tym ocenia się, że do 2020 r. produkcja PVC więcej niż podwoi się: z 31 mln ton w 2009 r. do 64,3 mln ton w końcu prognozowanego okresu.

Więcej niż 50 proc. światowego zużycia PVC przypada na Azję (16,7 mln ton w 2009 r.). Na drugim miejscu znajduje się Europa Zach. (a w niej: Niemcy, Włochy i Francja). Wolumen sprzedaży w tym regionie w 2009 r. wyniósł nieco ponad 6 mln ton. W tych ostatnich krajach, podobnie jak w Japonii, rynek polichlorku winylu zbliża się do stanu nasycenia. Znaczącego wzrostu popytu natomiast można spodziewać się w takich krajach jak: Chiny, Indie czy Rosja.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość