Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Światowa produkcja bawełny najniższa od 6 lat

19.11.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ŚWIAT

Według najnowszych prognoz amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, w sezonie 2015/16 wolumen produkcji bawełny w skali globalnej powinien wynieść 107,4 mln bel, co oznaczałoby spadek o 10 proc. w zestawieniu z poprzednim rokiem gospodarczym. Październikowe oceny uwzględniają gorsze zbiory głównie w Chinach, Pakistanie, Brazylii i Australii, których nie zrekompensuje większa produkcji w Mali.

Powierzchnia upraw bawełny na świecie szacowana jest na 31,2 mln ha, czyli jest o ok. 8 proc. mniejsza niż w ub.r., i najniższa od 2009/10 r. Najmniejsze od 6 lat mają być również średnie plony tego surowca – 749 kg/ha.

Dla Chin prognozuje się w br. spadek produkcji bawełny aż o 16 proc. (do 25,3 mln bel, czyli poziomu najniższego od sezonu 2003/04). O 10 proc. ma zmniejszyć się produkcja tego surowca w Pakistanie (do 9,5 mln bel). Największym światowym producentem bawełny w obecnym sezonie będą Indie, mimo spadku o 500 tys. bel, czyli niecałe 2 proc. do 29 mln bel.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość