Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Substancje zakazane w wyrobach kosmetycznych w Brazylii

08.09.2016 | Autor: PBRZ | Branża: CHEMII GOSPODARCZEJ I KOSMETYCZNEJ | Kraj: BRAZYLIA

Władze brazylijskie rozszerzyły spis substancji, których użycie w procesie produkcji wyrobów kosmetycznych i artykułów higieny, jest zabronione (RDC nr 83 z 17 czerwca 2016 r.). Jeśli poprzednia lista zawierała 423 takie pozycje, to obecnie znajduje się na niej aż 1376 składników.

W szczególności nowe zastawienie zawiera zwiększona liczbę substancji rakotwórczych oraz o działaniu mutagennym i toksycznym. Źródło: http://www.abc-cosmetologia.org.br/wp-content/uploads/2016/06/1RDC_83_20...

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość