Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Struktura światowego rynku motoryzacyjnego

04.05.2011 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: ŚWIAT

Według danych firmy Datamonitor, wartość produkcji światowego rynku motoryzacyjnego, obejmującego samochody osobowe, ciężarowe, dostawcze, motocykle, części, komponenty i akcesoria, przekroczyła w 2009 r. poziom 2 bln USD, a skumulowany roczny wskaźnik jego wzrostu (CAGR) wyniósł 1 proc.

Największą jego część stanowił segment rynku samochodowego – 1470 mld USD. W latach 2005-09 CAGR osiągnął poziom 0,8 proc.

Wartość globalnego rynku komponentów motoryzacyjnych w tym samym roku wyniosła 554,5 mld USD (CAGR w latach 2005-09 to 1,7 proc.). Nieco mniejszy (440 mld USD) okazał się rynek części i akcesoriów, ale CAGR w tym przypadku sięgnął 1,9 proc.

Światowy rynek samochodów dostawczych miał w 2009 r. wartość 235 mld USD (CAGR wyniósł minus 10,9 proc.), ciężarówek – 123,4 mld USD (CAGR – minus 4,7 proc., motocykli – 61,5 mld USD (CAGR – plus 5,1 proc.).

Liczona w cenach detalicznych wartość sprzedaży wyrobów przemysłu motoryzacyjnego doszła w tymże roku do 3621 mld USD. CAGR miał w latach 2005-09 wartość ujemną (-1,6 proc.).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość