Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Struktura światowego rynku farb

09.11.2012 | Autor: PBRZ | Branża: CHEMII BUDOWLANEJ | Kraj: ŚWIAT

Do 100 mld USD zbliżyła się w 2011 r. wartość światowego rynku farb.  Było to o blisko 10 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Prawie połowa tej kwoty (45 proc.) przypadła na farby dekoracyjne stosowane w budownictwie. Na drugim miejscu były farby używane w przemyśle motoryzacyjnym.  Udział tego sektora wyniósł 15 proc. Kolejne miejsca zajęły: farby antykorozyjne  i okrętowe z udziałem 12 proc. rynku oraz farby przemysłowe  - 12 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość