Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Stabilny wzrost światowego rynku dóbr luksusowych

22.05.2015 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: ŚWIAT

W 2014 r. wartość światowego rynku wyrobów luksusowych osiągnęła poziom 224 mld USD i była o 3 proc. większa w porównaniu z rokiem poprzednim.

Według analizy przeprowadzonej wspólnie przez firmy Bain & Company i Altagamma, podobnej skali wzrostu można oczekiwać także w br., a jedną z głównych sił napędowych rynku będzie międzynarodowej turystyki.

Ocenia się, że właśnie transgraniczna turystyka jest źródłem aż połowy światowych wydatków na zakup dóbr luksusowych. Celują w tym zwłaszcza Chińczycy: ponad 30 proc. globalnych wydatków na tego rodzaju towary przypada na tę nację.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość