Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Sprzedaż internetowa w Czechach

28.01.2016 | Autor: PBRZ | Branża: USŁUGOWA | Kraj: CZECHY

Według ocen czeskiego stowarzyszenia na rzecz handlu elektronicznego, w 2015 r. wartość krajowej sprzedaży za pośrednictwem internetu wyniosła ok. 100 mld CZK i była o 15 proc. większa niż rok wcześniej. Udział handlu elektronicznego w całkowitych obrotach czeskiego handlu detalicznego przekroczyła 8 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość