Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Spadek ukraińskiego importu I eksportu farmaceutyków

26.01.2016 | Autor: PBRZ | Branża: FARMACEUTYCZNA | Kraj: UKRAINA

W 2015 r. ukraiński import farmaceutyków zmniejszył się o 44,7 proc., do 1370 mln USD. Według Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy, stanowiło to 3,75 proc. całego importu towarowego do tego kraju wobec 4,7 proc. rok wcześniej.

Wartość eksportu wyrobów farmaceutycznych z Ukrainy w ub.r. spadła O 40 proc. i wyniosła 155,5 mln USD. W proporcji do całości ukraińskiego eksportu udział wywozu farmaceutyków niemal się nie zmienił: nieznacznie przekroczył 0,4 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość