Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Spadek produkcji papieru i tektury w Europie

25.03.2015 | Autor: PBRZ | Branża: DRZEWNO-PAPIERNICZA | Kraj: UE

W 2014 r. produkcja papieru i tektury w Europie zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,2 proc. Według danych Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI), wyniosła ona 91 mln ton i była o 10 proc. niższa niż w okresie przedkryzysowym. Zniżkowa tendencja w wytwórczości papieru do druku gazet i magazynów była w znacznym stopniu kompensowana wzrostem w segmencie papieru opakowaniowego i tektury.

Produkcja celulozy spadła w ub.r. o 4,3 proc., do poziomu 36 mln ton, natomiast przerób makulatury nie zmienił się (47,5 mln ton).

Członkami CEPI są: Austria, Belgia, Wielka Brytania, Węgry, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Finlandia, Francja, Czechy i Szwecja.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość