Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Spadek produkcji napojów bezalkoholowych na Białorusi

17.02.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: BIAŁORUŚ

Aż o 13,1 proc. zmniejszyła się w ub.r. na Białorusi produkcja napojów bezalkoholowych. Wyniosła ona niecałe 4 mln hl, z czego 2,6 mln hl przypadło na wodę mineralną, gazowaną, niesłodzoną i niearomatyzowaną – informuje Narodowy Komitet Statystyczny Białorusi.

Zapasy napojów bezalkoholowych na Białorusi na początku br. wyniosły 0,16 mln hl, co stanowiło 49,8 proc. średniomiesięcznej produkcji.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość