Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Spadek produkcji maszyn drukarskich i papierniczych w Niemczech

10.12.2015 | Autor: PBRZ | Branża: MASZYNOWA | Kraj: NIEMCY

Według danych Deutscher Drucker, w 2014 r. nastąpiło 12-proc. zmniejszenie obrotów niemieckiego przemysłu wytwarzającego maszyny drukarskie i papiernicze. Wartość produkcji maszyn drukarskich spadła z 2548 mln euro w 2013 r. do 2300 mln euro w roku następnym, a maszyn papierniczych – utrzymała się na poziomie prawie 900 mln euro.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość