Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Spadek popytu na międzynarodowe usługi transportowe

25.02.2016 | Autor: PBRZ | Branża: USŁUGOWA | Kraj: ŚWIAT

Największa na świecie firma świadcząca usługi w transporcie morskim, duński Maersk, przedstawił dużo gorsze zarówno od prognoz i jak i zeszłorocznych rezultatów, wyniki zeszłorocznej działalności. Zysk tego przedsiębiorstwa w ub.r. wyniósł zaledwie 791 mln USD wobec spodziewanych wcześniej 3,7 mld USD i osiągniętego w 2014 r. zysku ponad 5 mld USD. W porównaniu z 2014 r. spadek wyniósł więc prawie 85 proc.

W komentarzu do przedstawionych liczb szef Maersk, Nils Smedegaard Andersen,zwraca uwagę na głęboki spadek zapotrzebowania na usługi transportowe w całym handlu międzynarodowym. Tendencja ta była szczególnie widoczna w krajach rozwijających się i Europie.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość