Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Spadek obrotów rosyjskiego handlu zagranicznego

27.11.2015 | Autor: PBRZ | Branża: USŁUGOWA | Kraj: ROSJA

W ciągu pierwszych 10 miesięcy 2015 r. obroty towarowe Rosji z zagranica zmniejszyły się aż o 34,5 proc. w zestawieniu z tym samym okresem ub.r., i osiągnęły poziom zaledwie 447,5 mld USD. Eksport spadł w tym czasie o 32,1 proc. a import – o 38,3 proc. Udział eksportu w całym handlu zagranicznym Rosji wyniósł w omawianym okresie 64,1 proc. a importu – 35,9 proc.

Według danych rosyjskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, w okresie styczeń-październik 2015 r. dodanie saldo handlu zagranicznego zmniejszyło się o 22,2 proc. do 126,2 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość