Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Spadek cen produktów mlecznych na świecie

21.01.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ŚWIAT

Wyliczany przez FAO indeks cen produktów mlecznych w 2013 r. osiągnął średni poziom 224,2 pkt i był o 7,7 proc. niższy aniżeli rok wcześniej. Spośród wszystkich artykułów rolno-spożywczych głębszy spadek cen odnotowano tylko w obrocie zbożami (o 12,5 proc.). Jeśli chodzi o same wyroby mleczarskie, to w 2013 r. najbardziej potaniały: mleko w proszku, masło i ser.

Głównymi powodami potanienia produktów mleczarskich na rynku międzynarodowym w ub.r. były: wzrost zapasów tychże artykułów w skali świata oraz osłabienie tempa zwyżki zakupów przez głównych importerów, w tym przede wszystkim przez Chiny i Rosję.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość