Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Spada sprzedaż maszyn budowlanych we Włoszech

19.09.2012 | Autor: PBRZ | Branża: MASZYNOWA | Kraj: WŁOCHY

Według danych włoskiego Stowarzyszenia Producentów Maszyn Budowlanych (UNACEA), w pierwszym kwartale br. na rynku krajowym sprzedano zaledwie 1820 tego rodzaju urządzeń, w tym 1734 koparek (spadek o 22,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub.r.), 40 maszyn do robót drogowych (zniżka o 11 proc.) oraz 46 urządzeń do robrów betonowych (spadek aż o 31,3 proc.).

Tak znaczny spadek to efekt kryzysu we włoskim budownictwie, który skutki odczuwają również zagraniczni dostawcy maszyn budowlanych na ten rynek. Najbardziej, o 75 proc., zmniejszył się import maszyn do kruszenia i przesiewania kamieni oraz urządzeń do rozbiórki budynków. O 15 proc., spadł natomiast przywóz maszyn do robót drogowych.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość