Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Słowacja uzależniona od importu wieprzowiny

21.07.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: SŁOWACJA

W ostatnich kilkunastu latach na Słowacji nastąpił drastyczny spadek produkcji wieprzowiny. Jeśli jeszcze na początku poprzedniej dekady na ubój przeznaczano rocznie 1,4 mln świń, to w 2015 r. liczba ta spadła do zaledwie 500 tys. szt.

W efekcie ten tradycyjnie samowystarczalny w dziedzinie zaopatrzenia w mięso wieprzowe stał się importerem netto. Ponieważ wieprzowina jest wciąż najbardziej popularnym na Słowacji rodzajem mięsa, zmniejszona produkcja krajowa musi być zastąpiona rosnącym importem.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość