Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Słabnie tempo wzrostu produkcji stali w Chinach

23.01.2015 | Autor: PBRZ | Branża: PALIWOWO-SUROWCOWA | Kraj: CHINY

W 2014 r. produkcja stali niestopowej w Chinach osiągnęła rekordowy poziom 822,7 mln ton. Było to wprawdzie więcej niż w roku poprzednim (o 0,9 proc.), ale tak niskiego tempa wzrostu nie notowano w tym kraju od 33 lat.

Tendencja ta z jednej strony jest skutkiem osłabienia koniunktury gospodarczej w tym kraju oraz spowolnienia zwyżki krajowego popytu na ten surowiec, z drugiej zaś – stanowi wynik wysiłków władz, zmierzających do zmniejszenia nadprodukcji stali i zamykania hut najbardziej uciążliwych dla środowiska.

Według wstępnych danych Chińskiego Stowarzyszenia Żelaza i Stali, w 2013 r. krajowy popyt na stal niestopową zmniejszył się o 3,4 proc. (licząc rok do roku) i wyniósł 738,3 mln ton. Wolumen eksportu sięgnął natomiast 84,4 mln ton.

Warto wspomnieć, że produkcji stali niestopowej w Chinach podwoiła się w ciągu ostatnich 8 lat.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość