Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Słabe prognozy dla europejskiej branży motoryzacyjnej

07.12.2012 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: UE

Według prognoz agencji Fitch Ratings, przyszły rok nie przyniesie poprawy sytuacji w europejskiej branży motoryzacyjnej. Prawdopodobnie będzie to już siódmy kolejny rok spadku nowych rejestracji samochodów na naszym kontynencie. Po rekordowym pod tym względem 2007 r., kiedy to zarejestrowano po raz pierwszy aż 15 mln samochodów, w następnych latach notowano spadki. W 2012 r. wyniósł on 8 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Liczba rejestracji w ub.r. wyniosła 12 mln szt.

Stopień wykorzystania mocy wytwórczych europejskich producentów samochodów jest niski. Np. w przypadku PSA (Peugeot-Citroen) oraz Renault nie przekracza 60 proc., podczas gdy próg rentowności sytuuje się na poziomie 75-80 proc. Fiat wykorzystuje moce wytwórcze jeszcze słabiej – tylko nieco ponad 40 proc.

Odwrócenia tendencji spadkowej można spodziewać się w 2014 r., albo nawet dopiero w 2015 r. Nie wiadomo jednak, kiedy osiągnięty zostanie poziom rejestracji z rekordowego 2007 r.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość